HÄMEENKYRÖ-SEURA

Hämeenkyrö-Seura ry:n tavoitteena on työskennellä kotiseudun sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi ottaen huomioon alueellisen omaleimaisuuden.
Paikallishistorian ja -kulttuurin tallentaminen on yksi sen tavoitteista samoin kuin asukkaiden kotiseututuntemuksen lisääminen.